Creen dues plataformes per a professionals davant l’emergència pel COVID-19

El Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat i la Taula del Tercer Sector han creat, paral·lelament, dues plataformes per poder connectar amb professionals que puguin oferir-se per cobrir vacants, i poder atendre a les persones vulnerables.

plataforma professionals

L’actual situació d’emergència  social i sanitària que estem vivint arreu del món, ha provocat que Catalunya es trobi en una situació creixent de manca de professionals a les entitats socials per atendre a totes les persones en situació de fragilitat de poder contraure el COVID-19.

Aquestes dues plataformes permeten que tant els professionals com les entitats del sector es puguin connectar, per tal de donar resposta a la gran quantitat de demandes professionals necessàries per a fer front a la crisi social i sanitària.

L’objectiu és consolidar i adaptar els equips i els circuits d’atenció professional a les persones més vulnerables per poder continuar tenint cura d’elles. En aquests enllaços trobareu les indicacions de les plataformes:

Taula del Tercer Sector: https://professionals.tercersector.cat/

Departament de Treball:

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/voluntariat/