Congrés Internacional del Virus del Papil·loma (IPVC2020)

Els propers 23 al 27 de Març de 2020 tindrà lloc a Barcelona el Congrés Internacional del Virus del Papil·loma (IPVC2020).  Aquest congrés inclou sessions de Ciència bàsica, d’Investigació clínica i de Salut pública.

1557307879-ipvc-2020-33rd-international-papillomavirus-conference

Investigadors, metges i altres professionals de la salut participaran en el congrés per compartir les seves idees sobre el virus del papil·loma i les malalties associades a aquest virus, com ara el càncer de cèrvix, el càncer de vulva, el càncer de penis i càncers de l’orofaringe, entre d’altres.

L’objectiu global del IPVC2020 és compartir coneixements per tal d’analitzar els aspectes de ciència bàsica del virus del papil·loma fins el seu impacte en salut global i així avaluar les aproximacions més efectives de control i eradicació.

El lema del congrés és “Ciència i educació per prendre mesures contra el VPH”, i està totalment alineat amb la campanya d’eliminació mundial del Càncer de Cèrvix que presumiblement llançarà la Organització Mundial de la Salut el proper Maig de 2020.

Aquesta campanya es convertirà en la directiva per a que els països activin els seus programes de contingència, incloent la  introducció i ampliació de vacunació contra el virus del papil·loma humà i, des del IPVC2020, es pretén comunicar a la comunitat científica i al públic especialitzat la naturalesa i abast d’aquest projecte.

Per més informació sobre el congrés internacional del virus del papil·loma, podeu consultar la pàgina web oficial del congrés: https://ipvconference.org/