Conclusions del 3er Congrés Català de l’Associacionisme i Voluntariat

El passat 20 de maig va tenir lloc la cloenda del 3r Congrés Català de l’Associacionisme i el Voluntariat,  es va celebrar al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, i que va tancar 4 mesos de debats i reflexions sobre el present i el futur de l’associacionisme i el voluntariat a Catalunya.

congrés associacionisme
Representants de la FECEC i de les entitats adherides, també van participar en el congrés.

Els participants van posar de relleu que el Congrés ha estat un espai obert, participatiu i democràtic on tots i totes van poder poder  compartir els reptes per als propers anys: enfortir el sector, fer-lo créixer i  consolidar-lo i, també, amb la ferma voluntat de fer un pas cap endavant, de proposar mesures innovadores, d’anar més enllà.

D’acord amb això, es va posar de manifest  l’associacionisme i el voluntariat s’han de projectar cap al futur com a autèntiques estructures d’estat i agents de transformació social, per la seva força, pel que representen els seus valors i per la seva capacitat de transformar la realitat des de la societat civil organitzada i amb voluntat de fer-ho.

Per  fer possible això, el congrés va posar de relleu la necessitat d’ enfortir-lo, donant-lo a conèixer a la ciutadania, reconeixent-lo, oferint-li suport i solucions, recursos i acompanyament, canviant les maneres de relacionar-s’hi des del poders públics i millorant aspectes que no funcionen i reforçant aquells que sí que ho fan.

Els debats  del congrés van deixar sobre la taula 28 propostes concretes d’actuació en cinc diferents àmbits d’acció, que dibuixen un escenari de millora del sector molt significativa:

millorar el dia a dia de les entitats, combatre les dificultats per incorporar nous voluntaris, impulsar el relleu generacional, incrementar l’impacte dels seus projectes sobre el territori i sobre les persones destinatàries i intensificar la relació amb el seu entorn i la seva comunitat.

 millorar l’escenari dels recursos disponibles, per poder passar de recursos insuficients i poc diversos a recursos suficients i plurals, amb més i millor formació i amb un paper més important de les entitats de segon i tercer nivell;

millorar la relació amb l’Administració, que pretén ser més propera, més generosa, menys burocràtica, més transparent, menys complexa i més flexible i coordinada.

millorar la comunicació i el treball en xarxa, promovent l’accés dels projectes i de les entitats als mitjans públics de masses, tot impulsant processos de millora de la transparència de les entitats; el proveïment de més eines per poder comunicar millor, i el foment del treball en xarxa entre les pròpies entitats, entre les entitats i l’Administració i entre les entitats i la comunitat educativa i la resta d’agents del territoris.

Aquestes accions van ser compartides per  tots els agents implicats en aquest 3r Congrés amb la voluntat d’assumir-los com a reptes de futur immediat.