Compromís de Salut de realitzar les reconstruccions mamàries en un termini màxim de 6 mesos

Salut es compromet a oferir la reconstrucció mamària després d’una mastectomia total -operació per extirpar el pit- a causa d’un càncer de mama, en un màxim de sis mesos.  Ara, el temps d’espera mitjà és de gairebé un any.

Surgeons performing operation in operation room at the hospital
Foto: @peoplecreations – Freepik

Aquest tipus d’operació passa a formar part de la llista d’intervencions quirúrgiques que, per decret, s’han de fer dins d’un termini garantit pel Servei Català de la Salut que, això sí, a la pràctica no sempre es compleix.

La mesura entrarà en vigor l’1 de gener del 2023, i Salut es dona mig any de temps per arribar a l’objectiu.

L’extirpació dels pits suposa un gran impacte emocional per a les dones, que se suma a la duresa del tractament oncològic. Amb aquesta mesura, es vol augmentar la qualitat de vida i, també, l’equitat territorial, ja que ara hi ha temps d’espera molt diferents segons la zona.

Cal tenir en compte, però, que de vegades la demora no és només atribuïble a la llista d’espera. El tractament oncològic que segueix la dona també pot fer recomanable fer la reconstrucció més tard. Altres cops, pot ser la mateixa dona la que prefereixi esperar.

El Servei Català de la Salut ha creat un grup de treball amb professionals de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica per millorar l’atenció a les dones. Treballen per augmentar en 131 cirurgies de reconstrucció mamària fins a final d’any, bonificar els centres que facin la reconstrucció immediata i identificar les dones pendents de fer-se la reconstrucció.