Compromís de les 35 federacions amb el Codi Ètic de la Taula

El Palau Robert ha acollit l’acte institucional de signatura d’aquest document, una eina comuna que vetlla perquè l’ètica i el bon govern estiguin presents a l’entitat. Durant l’acte s’ha mencionat a l’ex president de la FECEC, Ramon M. Miralles, que va ser el president de la comissió que ha redactat el text. 

codi_etic

Les 35 entitats federades han mostrat el seu compromís amb el Codi ètic de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i han signat aquest document que recull els principis que guien l’actuació de la institució i la seva relació amb les pròpies organitzacions del sector, les persones a les quals acompanya i ofereix suports, i la societat en general.

El document del Codi ètic es divideix en dues parts. A la primera, es detallen els principis i compromisos que adquireixen les entitats a l’hora de fer-se’l seu i, a la segona, s’expliquen els detalls de la comissió de seguiment que s’encarrega de vetllar pel seu compliment (composició, tasques específiques i funcionament). La comissió és l’espai de deliberació on s’aniran plantejant aquells conflictes que sorgeixin, però també té la funció de promoure el coneixement dels continguts del codi ètic entre les entitats del tercer sector i les seves professionals; assessorar les entitats en la seva aplicació; desenvolupar indicadors de seguiment; realitzar una valoració anual de les actuacions dutes a terme i revisar periòdicament el codi ètic i proposar-ne les modificacions pertinents.

L’acte de signatura del codi ha comptat amb la presència del conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, que ha posat en valor la feina desenvolupada i amb el director general d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives de la Generalitat de Catalunya, Josep Vidal. “El document és valuós perquè reconeix que la vida difícilment és blanc i negre i que, en aquesta escala de grisos, de contradiccions, és bàsic posar sobre la taula, debatre i decidir què es fa amb aquestes accions quotidianes” ha destacat Torrent.

Per la seva banda, la presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina, ha assegurat que “ara tenim una eina molt clara que ens ha de guiar en el desenvolupament de la nostra feina i que ha d’estar present en la gestió de l’entitat i la relació entre les entitats membres, però també en la interacció amb altres agents de la societat civil i les Administracions” i ha afegit que “esperem que aquest codi sigui un instrument útil per a la reflexió i deliberació dels i les professionals del tercer sector sobre les seves actuacions”.