Comencen les sessions territorials del III Congrés de l’Associacionisme i Voluntariat. Inscripcions obertes!

El proper 20 de maig tindrà lloc al Centre Cultura Contemporània de Barcelona el III Congrés Català de l’Associacionisme i Voluntariat. El Congrés és una iniciativa de la DGACC construïda conjuntament amb el sector i validada pel Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya en sessió d’1 de desembre de 2015.

candidatura FECEC per al CAVC

Així, durant els mesos de febrer, març i abril, es realitzaran arreu del territori un conjunt de jornades de debat i reflexió en el marc del precongrés, que ha de culminar en la trobada del dia 20 de maig, a Barcelona. L’objectiu d’aquests debats és obtenir resultats en forma de recomanacions, reflexions o consideracions per tenir la capacitat real de transformar o consolidar, les normatives, les regulacions, les pràctiques o les actuacions que impactin en el sector i que han estat font del debat.

Per assolir aquest objectiu és molt important escoltar al màxim de veus possibles i garantir la màxima participació del sector. Per aquest motiu s’han organitzat 17 sessions precongressuals. La primera d’elles tindra lloc el proper 18 de febrer.  Podeu trobar tota la informació de les jornades en aquest enllaç on també cal complimentar  un formulari d’inscripció.