Com trobar i participar en un assaig clínic per a rebre un tractament en recerca?

Els assajos clínics són, sovint, una excel·lent opció terapèutica per a tractar el càncer. No sols ofereixen accés a tractaments innovadors, sinó que també impulsen l’avenç de la ciència mèdica. No obstant això, identificar l’assaig adequat i comprendre el procés de participació són passos fonamentals per a prendre decisions informades sobre la salut. En aquest article, explorarem com trobar un tractament de recerca, com el cercador d’assajos clínics MatchTrial® ha simplificat aquest procés i com es pot participar en un estudi.

Com trobar un assaig clínic?

  • Consultar amb professionals de la salut: abans d’iniciar la cerca, és essencial parlar amb l’oncòleg de referència. Aquests experts poden oferir informació valuosa sobre opcions de tractament i assajos disponibles, considerant l’historial mèdic i les condicions individuals del pacient.
  • Explorar registres d’assajos clínics: plataformes en línia com Clinicaltrials.gov o el Registre Espanyol d’Estudis Clínics (REEC) recopilen informació global sobre assajos clínics. Permeten cerques per malaltia, ubicació geogràfica i altres criteris, encara que poden ser complexes i no sempre identificar l’hospital amb l’assaig específic requerit.
  • Consultar amb Organitzacions de Pacients: associacions i fundacions enfocades en malalties particulars solen tenir dades sobre assajos clínics rellevants. Ofereixen recursos i guia per a accedir a estudis específics relacionats amb la condició mèdica del pacient.

El pacient pot participar en assajos clínics des d’etapes primerenques de la malaltia i no sols en estadis avançats, ja que poden oferir tractaments més precisos i personalitzats des del moment del diagnòstic. Una major personalització terapèutica es tradueix en major supervivència i qualitat de vida.

Com trobar un assaig clínic d’una manera fàcil, ràpida i senzilla?

Els avanços tecnològics han exercit un paper crucial en la simplificació de la cerca d’un estudi. A diferència dels registres d’estudis (ClinicalTrials.gov, REEC), el cercador d’assajos clínics MatchTrial® permet trobar un tractament en recerca adaptat al diagnòstic d’una manera fàcil, ràpida i senzilla. És essencial compartir el llistat d’assajos clínics compatibles amb l’oncòleg de referència per a realitzar una valoració conjunta. A més, quan es busca un assaig clínic, és normal que sorgeixin preguntes i necessiti suport addicional i, per això, l’equip d’infermeria del cercador proporciona informació especialitzada per a alleujar dubtes tant de pacients com dels seus familiars durant el procés de cerca.

Com es pot participar en un assaig clínic?

Abans de participar, a la persona candidata se li proporciona informació detallada a través del “consentiment informat”. Aquest document explica els objectius de l’estudi, els procediments involucrats, els possibles riscos i beneficis, a més els seus drets com a participant. És important ressaltar que la participació en un assaig clínic no és una decisió que comprometi al pacient per a tota la vida o durant anys. El pacient té dret a revocar aquesta signatura i retirar els consentiments quan ho consideri necessari.

Per a poder participar en un assaig clínic, el pacient ha de complir amb una sèrie de criteris específics, els quals es verifiquen en una etapa coneguda com a “cribratge”.

En la fase de cribratge d’un assaig clínic, s’avaluen criteris d’inclusió i exclusió per a garantir la seguretat i adequació del pacient al perfil de l’estudi. Aquesta fase implica proves com a anàlisis de sang, imatges mèdiques, electrocardiogrames i, a vegades, procediments invasius com a biòpsies. Aquestes proves permeten obtenir una visió completa de la situació basal del pacient i determinar la seva idoneïtat abans de participar en l’assaig.

Durant aquest procés, el pacient ha de seguir les indicacions de l’equip investigador i acudir al centre per a realitzar les proves necessàries. Cal destacar que, durant tot el procés de cribratge, el pacient compta amb l’acompanyament i suport continu de l’equip investigador. Aquest rigorós procés garanteix la selecció de participants adequats i contribueix a la integritat i seguretat de l’assaig clínic.

Una vegada el pacient accedeix a l’estudi, la seva seguretat i benestar són una prioritat en l’assaig. Per aquesta raó, es duu a terme un seguiment regular en un entorn segur i controlat durant tot el procés: visites mèdiques, proves i seguiments específics. Aquest monitoratge addicional assegura que els participants rebin l’atenció necessària i es pugui identificar qualsevol efecte advers de manera primerenca.

A més, alguns estudis ofereixen facilitats per a millorar la participació, com un servei de transport per a aquells pacients amb dificultats per a desplaçar-se. És important tenir en compte que aquesta prestació varia segons l’assaig clínic i ha de consultar-se la seva disponibilitat.

És aconsellable que el pacient mantingui una comunicació oberta i honesta amb l’equip de l’assaig clínic. Informar sobre l’estat de salut i seguir totes les pautes proporcionades és molt important. La participació activa del pacient millora la qualitat de la recerca.

Alejandra Álvarez
Marketing Specialist en MatchTrial