Com puc prevenir el càncer de cólon i recte?

El càncer de còlon i recte (també anomenat càncer colorectal) és el més freqüent en el nostre entorn -considerant els casos diagnosticats conjuntament en homes i dones- i més freqüent, també, que el de pulmó i el de mama.

Més de l’50% dels casos de càncer de còlon i recte estan relacionats amb l’estil de vida. No obstant això, el principal factor de risc és l’edat. A partir dels 50 anys aquest càncer és molt més freqüent.

Quines mesures podem aplicar per prevenir-lo?

Tot i ser un dels càncers més freqüents en el nostre medi, és també un dels que més es pot beneficiar de la prevenció, a través d’estratègies de prevenció primària i secundària.

Prevenció primària

Les mesures de prevenció primària són les que ens permeten evitar l’aparició de càncer de còlon i recte i es resumeixen en:

  • fer una dieta rica en fruita i verdura
  •  consumir poca carn vermella i greixos saturats
  •  reduir la ingesta d’alcohol
  •  realitzar exercici
  •  controlar el pes
  •  no fumar

Prevenció secundària (o detecció precoç o screening o cribratge)

Són les mesures que ens permeten detectar la malaltia en les seves fases més primerenques, quan encara no hi ha símptomes i l’èxit del tractament és elevat.

Hi ha diferents proves que de manera directa o indirecta ens permeten diagnosticar el càncer o les lesions que el precedeixen. Les dues més utilitzades són:

colonoscòpia: prova invasiva que consisteix en veure l’interior de l’intestí gros.

Prova de sang oculta en femta: consisteix en analitzar una mostra de femta i determinar si hi ha sang amagada en ella. En el cas que es trobi sang, es realitzarà una colonoscòpia per acabar de confirmar o descartar la presència de lesions.

A qui li demano realitzar les proves per a la prevenció?

Si resideix en una zona on s’estan duent a terme programes de cribratge i té entre 50 i 69 anys, es posaran en contacte amb vostè mitjançant una carta convidant a realitzar la prova de sang oculta en femta.

Si resideixen en una zona on encara no hi ha un programa de cribratge, podrà sol·licitar al metge del seu centre de salut que li realitzi alguna de les proves esmentades (o similars).

Cada quant s’han de realitzar les proves de prevenció?

La colonoscòpia cada 10 anys, sempre que no es trobin lesions i partint de la realització de la prova en condicions òptimes (intestí net i visualització completa de tot l’intestí).

La prova de sang oculta en femta cada 2 anys sempre que no es detecti sang en les mostres.

Què passa si tinc antecedents de càncer de còlon i recte a la família?

En aquests casos s’ha de realitzar una història clínica completa per saber el nombre de casos que hi ha a la família i les edats en el moment de la diagnosi del càncer. Depenent dels resultats, es podran realitzar altres proves o les esmentades abans, però amb més freqüència.

Gemma Binefa

Institut Català d’Oncologia