Cinquena jornada del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya

El Consell Consultiu de Pacients de Catalunya organitza avui la cinquera xerrada sobre bioètica titulada ‘Voluntats Anticipades i els seus documents’.

Consell consultiu pacients de Catalunya
Font: Comitè Bioètica

Les voluntats anticipades són unes instruccions amb què una persona major d’edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, expressa com vol que sigui el final de la seva vida. Si arribat el moment, no es troba en disposició de triar el que vol, el document servirà per respectar els seus desitjos. L’objectiu és mantenir el respecte a les decisions personals dels pacients i augmentar la seguretat dels professionals a l’hora de respectar-les.

Un dels objectius del Comitè de Bioètica de Catalunya és oferir eines per promoure l’exercici de l’autonomia ciutadana. L’any 2002, el Comitè va publicar una guia sobre el document de voluntats anticipades (DVA). L’experiència adquirida durant aquest temps va fer oportú renovar-la i posar-la al dia a través d’una nova edició, publicada el 2010. Amb aquesta guia, el Comitè de Bioètica de Catalunya pretén contribuir a la reflexió i fer-la arribar tant a la ciutadania com als gestors i professionals de la salut i del dret.

Les expectatives que generen les noves tecnologies i els mitjans de comunicació envers la recerca, els drets i deures dels ciutadans, les reflexions envers les voluntats anticipades etc. són temes d’interès que el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya a tramès al Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC).

És per aquest motiu, que el Comitè de Bioètica de Catalunya junt amb el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya ha elaborat un programa de xerrades pel període 2014-2015. Les sessions constaran de 30 minuts d’exposició d’un ponent i tot seguit es durà a terme un debat posterior d’ 1 hora i mitja de durada. Aquestes xerrades es duran a terme el segon dimarts de cada mes, de 11h. a 13h. a la Sala d’actes del Departament de Salut. Travessera de Les Corts 139-151. Barcelona. Al llarg del període 2014-2015 hi ha previst organitzar tota una sèria de sessions cada mes que duraran fins el desembre de 2015.