Catalunya incorpora la prova de detecció del VPH a les dones de 30 a 65 anys per a millorar la prevenció del càncer de coll uterí

El Departament de Salut incorpora la prova de detecció del virus del papil·loma humà en el cribratge en dones i persones amb coll uterí d’entre 30 a 65 anys. L’objectiu és millorar la detecció d’aquesta infecció abans de la presència de lesions que puguin desenvolupar-se en càncer de coll uterí. Aquest anunci coincideix amb la celebració el 26 de març del Dia Mundial del Càncer de Cèrvix.

D’aquesta manera, Salut queda alineada amb la resta de països europeus per assolir l’estratègia mundial liderada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per a l’eliminació del càncer de coll uterí.

Aquesta estratègia pretén que com a mínim el 70% de les dones estiguin cribrades amb una prova d’alt rendiment, com és la prova de detecció del VPH, així com que el 90% dels casos de càncer i de lesions precanceroses estiguin tractats adequadament. Fins ara, a Catalunya es cribrava les dones i les persones amb coll uterí amb citologia, cada 3 anys. Ara s’incorpora un nou cribratge amb la prova per detectar el VPH en les dones d’entre 30 i 65 anys.

A més, l’estratègia de l’OMS pretén assolir com a mínim que el 90% de les nenes estiguin vacunades contra el VPH abans dels 15 anys. En aquest sentit, Catalunya té inclosa la vacuna contra el VPH al calendari de vacunacions sistemàtiques i s’administra tant a nens com a nenes a 6è de primària.

La incorporació de la prova de VPH s’emmarca en l’actualització del Protocol de detecció precoç del càncer de coll d’úter que s’està desplegant en dues fases a Catalunya; en una primera fase, en el cribratge oportunista les dones poden sol·licitar la prova del VPH al seu centre d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) o bé aquesta es realitza aprofitant una altra consulta. En una segona fase, es passarà a un cribratge poblacional organitzat, és a dir, la prova s’oferirà proactivament des del sistema de salut a totes les dones i persones amb coll d’úter d’entre 30 i 65 anys de tota Catalunya.

En aquest sentit, el conseller Balcells ha emfatitzat que la nova prova de detecció del VPH “és una bona notícia pel que fa a la detecció de la causa del càncer de coll uterí. La diferència entre fer la citologia clàssica, que és la mostra que analitza les cèl·lules amb el test de Papanicolau, amb la prova detecció del VPH és una reducció d’entre el 60% i el 70% de la incidència de càncer de coll uterí. És un canvi substancial en l’estratègia de detecció del càncer. En aquest sentit, l’OMS va determinar que el conjunt d’Europa s’anés adaptant a aquesta nova estratègia; a Catalunya durant aquest 2024 encetem aquesta nova fase de detecció del VPH amb una fase oportunista i a partir del 2025 el cribratge serà poblacional.”

Primera fase: cribratge oportunista

La primera fase del programa consisteix en un cribratge oportunista aprofitant una consulta mèdica ordinària a un centre d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR), en dones d’entre 30 a 65 anys. Aquesta primera fase va començar a implementar-se al novembre de l’any passat a la Regió Sanitària Barcelona Ciutat i al febrer d’enguany a la Regió Sanitària Lleida. Durant aquest 2024, aquest cribratge s’anirà implementant esglaonadament i progressivament a la resta del país.

Segona fase: cribratge poblacional

La segona fase del programa es començarà a desplegar a partir de 2025. Aquest cribratge es basa la recollida de la mostra necessària per a fer la prova de detecció de VPH per part de les mateixes dones i compta amb la col·laboració de les farmàcies. A través d’un SMS es convida la persona a recollir un dispositiu d’automostra a una farmàcia. Aquest dispositiu s’haurà de retornar, una vegada la persona hagi realitzat l’automostra, a la farmàcia. Aquesta prova també se continuarà fent als ASSIR per part de professionals sanitaris en els casos en què la dona així ho desitgi.

El cribratge poblacional es va iniciar a principis de 2024 mitjançant una prova pilot a l’ASSIR El Prat de Llobregat en col·laboració amb les farmàcies d’aquest municipi. Al maig es preveu estendre aquest pilot a l’àrea de referència de l’ASSIR Baix Llobregat – Litoral, és a dir als municipis de Begues, Castelldefels, Gavà, Sant Climent de Llobregat i Viladecans. Una vegada finalitzat aquest pilot, s’implementarà de manera progressiva el cribratge poblacional a la resta del país.

L’objectiu és implementar un model de cribratge poblacional basat en la prova de detecció de VPH abans del 2029. Entre el 70-80% dels diagnòstics de càncer de coll d’úter són dones no cribrades o sotscribrades, per tant l’extensió del cribratge poblacional permet arribar a tota la població i garanteix l’equitat.

26 de març, Dia Mundial del Càncer de Cèrvix

El Dia Mundial del Càncer de Cèrvix vol incidir en la sensibilització sobre aquest tipus de tumors, sobretot pel que fa a la prevenció i a la seva detecció precoç. Aquest tipus de càncer es detecta a 280 dones cada any a Catalunya. Segons el Pla Director d’Oncologia, un 65% de les dones amb càncer de coll d’úter sobreviu als 5 anys.

A nivell mundial, el càncer de coll d’úter és el quart tipus de càncer més freqüent en les dones, i s’estima que 270.000 dones moren anualment a tot el món per aquesta causa. En el cas de Catalunya, els càncers associats al VPH representen un 1,4% del total de càncers en la població (un 3% en dones i un 0,3% en homes).

Font: Departament de Salut