Càncer hereditari: Hauria de consultar a una unitat de consell genètic?

Per a poder determinar que una persona o una família tenen més risc de patir un tumor s’ha de començar per valorar la seva història mèdica, tant personal com familiar. Davant una història familiar determinat, podem sospitar si estem davant d’una família amb una predisposició hereditària al càncer, per la qual cosa aquestes persones es podrien beneficiar d’un consell genètic en càncer.

Com es pot saber si podries tenir càncer hereditari?

En les famílies amb càncer hereditari solen aparèixer:

  • diversos casos del mateix tumor o de tumors diferents però que estan relacionats,
  • solen existir diverses generacions afectades (avi, pare, i fill, per exemple).
  • També és comú una edat de diagnòstic més jove de l’habitual.
  • Què és el consell genètic en càncer?

    És el procés d’informació i comunicació a les persones i famílies sobre el seu nivell de risc de desenvolupar tumors. Això es duu a terme en les unitats de consell genètic, on s’identifica als familiars en situació de risc.

    Captura-de-pantalla-2023-01-31-123014Imatge: Mejorsincancer.org

    Segueix llegint aquest article, realitzat en el marc de col·laboració amb el blog Mejor Sin Cáncer, al nostre blog.