Càncer de tiroides: es pot prevenir?

Què és el càncer de tiroide?
És el creixement incontrolat i invasiu de les cèl·lules de la glàndula tiroide, que es manifesta usualment com un petit bony (nòdul) palpable no dolorós a la part central del coll.

cancer_tiroides

Tot i que es tracta d’un tumor maligne, en la majoria de casos es detecta en estadis inicials i es poden aconseguir alts percentatges de curació.

Qui té més risc de càncer de tiroide?

Persones exposades a radiació ionitzant per exemple quan s’ha rebut tractament de radioteràpia al coll (especialment en la infantesa o després de 5 a 20 anys del tractament rebut) o per radiació per desastres en plantes nuclears.
Persones amb un familiar de primer grau amb diagnòstic de càncer de tiroide.
En rares ocasions, en persones amb engrandiment de la glàndula de tiroides de llarga evolució (goll crònic).
Persones que viuen en zones on el consum de iode és deficient.
Així mateix, és més freqüent en les dones amb edats entre els 20 i 75 anys.

Què podem fer per prevenir-lo?

Sobre els factors de risc, dos d’ells són modificables, i per tant els podem fer servir al nostre favor per prevenir el càncer de tiroides:

Ingerir una dieta suficient en iode, per la qual cosa es recomana cuinar amb sal amb iode afegit (sal iodada).

Protegir-te de la radiació ionitzant. Pots preguntar al teu metge sobre els protocols que es fan servir per protegir la teva tiroide en cas de necessitar rebre tractaments de radioteràpia o realitzar-te proves radiològiques (tomografies, raigs X).

Sobre el possible cribratge de càncer de tiroide, l’Agència Internacional per a la Investigació del Càncer (IARC) va alertar sobre un evident sobre-diagnòstic d’un 50-90% dels casos en alguns països de renda alta. Per exemple, a Corea del Sud es realitzen ecografies tiroïdals en població sana, el que podria portar a un sobre-tractament d’aquest càncer, ja que en la majoria de casos aquests tumors són silents i clínicament irrellevants.

Com sé si tinc un càncer de tiroide?

Si has notat la presència d’un bony o nòdul o massa al coll, vés al metge d’atenció primària, qui et realitzarà l’estudi oportú i derivarà al metge especialista en Endocrinologia si cal. Si s’ha descobert un nòdul en la tiroide o se sospita un càncer tiroïdal, es poden realitzar aquestes intervencions:

Ecografia tiroïdal: És la prova de referència que permet explorar les característiques del nòdul en la tiroide (com la seva grandària i la seva consistència).

Biòpsia per punció aspiració amb agulla fina (PAAF): Permet estudiar directament el teixit del nòdul per saber si és un càncer de tiroide. És una prova senzilla i ben tolerada.

Estudi genètic: En alguns casos dubtosos, es recomana l’estudi de determinats gens que s’han associat amb un major risc de càncer, per això s’usa també la biòpsia obtinguda per la PAAF.

De vegades el nòdul en la tiroide es descobreix de forma incidental quan es realitza una prova d’imatge per un altre motiu. El creixement ràpid o la duresa del nòdul poden ser sospitosos de malignitat (càncer).

En qualsevol cas convé recordar que la majoria dels nòduls tiroïdals són benignes, ja que només són malignes el 5%. A part del càncer de tiroide, el metge descartarà altres possibles causes d’embalums a la regió del coll.