Campanya per a desmuntar la desinformació sobre la colonoscòpia

Diverses associacions sanitàries participen en una campanya per a conscienciar a la població que el càncer de còlon diagnosticat a temps pot ser curat en un 92 per cent dels casos i desmuntar les notícies falses sobre la colonoscòpia, que provoquen por i influeixen de manera negativa en el diagnòstic precoç.

bulos

L’Associació Espanyola de Gastroenterologia (AEG), la Societat Espanyola de Patologia Digestiva (SEPD), l’Associació d’Infermeria Comunitària (AEC) i l’associació de pacients amb càncer colorectal ‘Europa Còlon Espanya’ participen en la campanya #CáncerdeColonsinBulos amb la qual volen sensibilitzar sobre la importància del diagnòstic primerenc i on la colonoscòpia, prova estàndard d’aquesta malaltia, juga un paper crucial.

En una nota de premsa l’Institut #SaludsinBulos, que promou la iniciativa, recorda que tots els experts coincideixen que es tracta d’una prova indolora, segura i eficaç, però existeix un “temor infundat que aprofiten els propagadors de faules”.
Aquestes associacions han elaborat un decàleg dels mites que envolten al càncer colorectal entre els quals es troba la naturalesa dolorosa de la colonoscòpia o el risc de perforació.

E-RoT2MWQAMg_Oe

També insisteixen aquestes associacions a fer-se les proves de detecció encara que no hi hagi símptomes previs ja que els programes de garbellat poden servir per a detectar una lesió, llevar-la i evitar que es converteixi en un càncer.
Els signants del decàleg recomanen als professionals sanitaris implicats en l’abordatge del càncer colorectal “estar en les xarxes socials per a difondre informació veraç sobre detecció precoç i arribar amb aquests missatges a la població”.