Cal augmentar la participació en el Programa de de Detecció Precoç per tal de seguir millorant els resultats i poder disminuir l’impacte de la malaltia

El càncer de còlon i recte és el tipus de càncer més freqüent, tenint en compte els casos d’ambdós sexes, i s’estima que es diagnostiquen al voltant de 6.000 casos nous a Catalunya cada any.

càncer còlon

De fet, és la segona causa de mort al nostre país (2.500 morts anuals) i la immensa majoria es produeixen en persones de més de 60 anys. Per això, aprofitant la celebració del Dia Mundial del Càncer de Còlon i Recte (31 de març) cal recordar la importància de la participació ciutadana en el Programa de Detecció Precoç del Càncer de per tal de poder millorar els resultats i evitar la malaltia.

Evolució de la participació ciutadana al Programa
El Programa de Detecció Precoç de Còlon i Recte de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) es va posar en marxa l’any 2000 a l’Hospitalet de Llobregat. L’any 2004 es va ampliar a l’Alt Penedès i a mitjans del mes de setembre de l’any 2015 es va realitzar la ampliació del territori cobrint 96 Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat, i les comarques del Baix Llobregat, el Garraf, l’Alt Penedès, el Barcelonès Nord i el Maresme que engloba un total de 491.890 persones

Durant els anys 2016 i 2017 han rebut la carta convidant a participar en el Programa de Detecció Precoç de Còlon i Recte de l’Institut Català d’Oncologia un total de 468.137 persones d’entre 50 a 69 anys. D’aquest total s’han realitzat el test 170.049 persones, que és un 36,32% del total. De totes aquestes, un total de 10.483 (el 6,16%) van donar resultat positiu i 9.386 es van fer la colonoscòpia recomanada. Finalment 6.092 persones (el 64,84%) van tenir una lesió de risc (Adenomes) i 471 (el 5,01%) se’ls hi va detectar un càncer.

Existeixen diversos factors que condicionen la participació de la ciutadania en el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Còlon i Recte. Un d’ells és el gènere, els homes participen clarament menys que les dones, i una altre el nivell socioeconòmic, ja que els territoris amb un nivell més baix també hi participen menys.

De totes maneres el bons resultats obtinguts pel que fa a la detecció de lesions, sobretot adenomes de risc, demostren l’efectivitat del programa. No obstant, es primordial obtenir millors resultats de participació per tal d’aconseguir un benefici més gran i, en un futur, reduir la incidència d’aquest tipus de càncer.

Com funciona el Programa de Detecció Precoç de Càncer de còlon?
El Programa ofereix la possibilitat de realitzar, cada dos anys i de manera gratuïta, un test immunològic per detectar sang oculta en femta no apreciable a simple vista als homes i dones d’entre 50 i 69 anys d’edat.

Les persones en aquesta franja d’edat reben una carta informativa, amb un llistat de totes les farmàcies que col·laboren del municipi, on se’ls explica el funcionament del programa i els passos que han de seguir per poder participar. Les cartes s’envien de manera seqüencial a tota la població al llarg de diverses setmanes.

Una vegada recollida la mostra, s’ha de retornar a qualsevol farmàcia que col·labora amb el Programa (no cal que sigui la mateixa on es va recollir) i en uns dies es comunica el resultat per carta. En el cas que la prova surti negativa (no es detecta sang en la mostra de femta), la persona tornarà a rebre una carta per participar en el programa passats dos anys (sempre i quan estigui dins el rang d’edat del programa). En el cas que la prova surti positiva (és a dir, que es detecti sang en la mostra de femta), s’oferirà la possibilitat de fer una colonoscòpia al seu hospital de referència per descartar cap lesió en el còlon o recte. D’acord amb el pacient també es programaria el seguiment i el tractament del cas, si fos necessari.

El càncer de còlon i recte
La majoria de càncers colorectals es desenvolupen a partir de lesions anomenades adenomes, lesions de risc per desenvolupar càncer en el futur. Tant els adenomes com els càncers sagnen de manera intermitent i és aquesta sang la que es pot detectar a través de la prova que ofereix el Programa de Detecció Precoç.

El càncer colorectal pot desenvolupar-se durant mesos sense produir molèsties i sovint, quan aquestes apareixen, la malaltia ja està força avançada. Els programes de detecció precoç permeten detectar la malaltia en estadis inicials, la qual cosa fa que sigui més fàcil de tractar i n’augmenta les possibilitats de curació.

Aquest és, probablement, un dels millor s exemples de com la detecció precoç millora el pronòstic de la malaltia i redueix l’agressivitat dels tractaments.