Bellvitge és l’hospital públic líder a Catalunya en cirurgia oncològica digestiva complexa

L’Hospital Universitari de Bellvitge és el centre hospitalari del sistema públic català que més volum d’activitat registra en cirurgia oncològica digestiva d’alta especialització.

hospital bellvitge

En procediments quirúrgics com ara els de càncer d’esòfag, càncer de pàncrees o metàstasis hepàtiques, l’hospital realitza gairebé una tercera part de totes les intervencions que es fan a Catalunya. En concret, en el període 2014-15, un 34% dels pacients amb càncer d’esòfag, un 26% dels pacients amb càncers de pàncrees i un 19% dels pacients amb metàstasis hepàtiques que es van operar a Catalunya van ser intervinguts a l’Hospital de Bellvitge, segons les dades auditades del Pla director d’oncologia i fetes públiques avui en un comunicat.

Aquests són procediments d’alta complexitat que des de 2012 es fan només en 15 centres hospitalaris de referència. Això significa que l’Hospital de Bellvitge opera no només els pacients de la seva àrea d’influència més propera sinó també els del Camp de Tarragona, la Catalunya Central o les Terres de l’Ebre.

“A l’Hospital de Bellvitge operem un terç de tota la patologia oncològica de l’aparell digestiu i ho fem dins dels estàndards de qualitat internacionals”, subratlla Sebastiano Biondo, cap del Servei de Cirurgia General i Digestiva de l’Hospital de Bellvitge. Els resultats de les complicacions postoperatòries, tant de les precoces com de les tardanes, i els índexs de supervivència en cadascun d’aquests procediments quirúrgics se situen entre els millors de Catalunya.

En càncer d’esòfag, l’Hospital de Bellvitge és el que opera més pacients de Catalunya, amb una mitjana de 34 casos anuals i una mortalitat global a 30 dies inferior al 1% i a 90 dies inferior al 2%. Leandre Farran, cap de la secció de cirurgia esofagogàstrica, considera que els bons resultats són fruit de la bona coordinació entre els diversos especialistes i d’una elecció acurada dels pacients candidats a les intervencions. La patologia oncològica d’esòfag és de baixa incidència entre la població però d’alta complexitat, la qual cosa requereix disposar d’un equip quirúrgic expert i multidisciplinari.

L’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Institut Català d’Oncologia tenen una Unitat Funcional de Tumors Esofagogàstrics, estructura que permet que equips interdisciplinaris especialitzats facin una valoració inicial del pacient. Els diversos professionals visiten el pacient de manera simultània, consensuen les decisions sobre el seu diagnòstic i estableixen un pla terapèutic individualitzat i multidisciplinari. Aquest funcionament és clau per facilitar un diagnòstic ràpid del càncer i assolir uns millors resultats.

En tumors hepàtics, l’activitat quirúrgica de l’Hospital de Bellvitge és també la més alta de Catalunya amb un 19% de les intervencions de metàstasis hepàtiques, un 23% dels tumors primaris i un 16% dels tumors de la via biliar. En càncer de pàncrees, 119  intervencions —de les 460 que es van fer a Catalunya en el període 2014-15— es van realitzar a l’Hospital de Bellvitge, cosa que suposa un 26 % del total.

El procés de concentració de la cirurgia oncològica digestiva d’alta especialització va ser endegat el 2012 pel CatSalut, amb el suport del Pla director d’oncologia. Des d’aleshores l’Hospital de Bellvitge n’ha exercit un lideratge destacat, tant pel volum d’activitat com pels resultats clínics obtinguts.

El més rellevant d’aquest procés a Catalunya és que ha permès reduir més d’un 50% la mortalitat per càncer digestiu a 30 dies després d’una intervenció. Així, la mortalitat per càncer d’esòfag a 30 dies s’ha reduït a un 75% entre 2005 i 2015, a un 52% pel que fa al càncer de pàncrees, a  un 60% en el cas de l’hepàtic i a un 54% en el de recte.