Begudes calentes i risc de càncer

Si t’agrada prendre les begudes molt calentes potser t’haurà impactat la relació d’aquest hàbit amb el càncer d’esòfag. En aquesta entrada, feta dins el marc de col·laboració amb el blog Mejor sin Cáncer, t’expliquem els detalls.

El 15 de juny de 2016 es va publicar un resum de l’avaluació de l’Agència Internacional d’Investigació del Càncer (IARC, per les sigles en anglès) sobre l’efecte del consum de cafè, mat i begudes molt calentes amb el càncer.

Aquesta avaluació es va dur a terme per part d’un grup de 23 científics experts que van analitzar els resultats de més de 1000 estudis.

Consum de begudes molt calentes

El grup d’experts, després de la revisió de les dades disponibles, va arribar a la conclusió que el consum de begudes molt calentes probablement causa càncer d’esòfag. Es van tenir en compte diversitat d’estudis, encara que els més influents provenen de grans estudis en què s’ha seguit durant anys a milers de persones. Es va observar que el risc s’associava a la temperatura de la beguda ingerida, no a la beguda en si.

En aquests estudis es va tenir també en compte que el possible efecte de les begudes calentes fos independent de l’efecte del consum d’alcohol i tabac, els principals factors de risc de càncer d’esòfag. D’altra banda, també es van considerar estudis experimentals, en els quals es va evidenciar un efecte promotor de tumors d’esòfag en animals als quals se’ls administrava aigua calenta (a 65-70ºC).

Càncer d’esòfag

El càncer d’esòfag és el 8è tumor més freqüent en el món. El major risc de càncer d’esòfag s’observa en algunes àrees de Sud-amèrica, Àfrica Oriental, Est d’Àsia i Àsia central. En moltes d’aquestes regions és habitual el consum de diversos tipus d’infusions (mat a Sud-amèrica, te a Àsia i Àfrica) a temperatures molt elevades (per sobre dels 65ºC). A Espanya el càncer d’esòfag és menys freqüent (ocupa el número 19 pel que fa a la incidència). Aproximadament es diagnostiquen uns 2.100 casos nous cada any (1% del total de tumors malignes) i ocasiona 1.700 morts anuals.

Interpretació de el risc

En primer lloc hem de recordar que la classificació de la IARC s’utilitza per qualificar el grau de credibilitat i qualitat dels estudis que relacionen un determinat factor amb el càncer; però la IARC com a tal no fa recomanacions de salut.

La classificació en un grup determinat només fa referència a el grau de certesa que un agent causi càncer, però no ens diu res respecte a la magnitud del seu efecte cancerigen, és a dir, si causa molts o pocs casos de càncer.

La categoria 2A (probablement cancerigen) correspon a la segona categoria més elevada pel que fa a el grau d’evidència. Vol dir que, encara que les proves no són totalment concloents, hi ha una probabilitat alta de que el consum de begudes a molt alta temperatura provoqui un augment del risc de càncer d’esòfag.

No obstant això, a partir de les dades disponibles actualment, no és possible actualment quantificar el nombre de casos de càncer d’esòfag causat per aquesta pràctica. Sembla lògic pensar que, en la nostra població, la proporció de casos de tumors de l’esòfag sigui menor que a les zones de Sud-amèrica, Àfrica i Àsia on el consum de begudes a elevades temperatures és molt més freqüent.

No obstant això, això no vol dir que la població espanyola estigui exempta de risc. El resultat de l’avaluació ens obliga a posar una nota de precaució i recomanar disminuir la temperatura a la qual es consumeixen les begudes a 65ºC o més.

Cafè, mat, i te

Tant el cafè com el mat (sempre que no es consumeixin a molt alta temperatura) s’han classificat en el grup 3, és a dir que no hi ha evidència que causin càncer. Encara que el te no s’ha avaluat en aquesta monografia també està classificat en el grup 3.

El consum de cafè

El cafè havia estat avaluat fa temps, el 1991, i estava classificat com a possiblement cancerigen (grup 2B); en aquella avaluació, encara que amb evidència limitada, semblava possible que el consum de cafè pogués comportar un excés de risc de càncer de la bufeta urinària. En la revisió actual s’han incorporat una quantitat important d’estudis epidemiològics, i el que és més important, de molta més qualitat metodològica.

A partir d’aquests estudis, es conclou que és molt improbable que el cafè incrementi el risc de tumors de mama, pròstata o pàncrees, i hi ha algunes evidències que fins i tot podria disminuir el risc de càncer de fetge o d’endometri. Per altres 20 localitzacions tumorals no es disposa de dades per poder classificar el cafè pel que fa al seu efecte cancerigen.

¿Cal recomanar el cafè per millorar la salut?

Tot i que els estudis indiquen una possible reducció de càncer de fetge o d’endometri associat al consum de cafè són bastant consistents, les proves disponibles encara es consideren limitades. De fet, el World Cancer Research Fund (WCRF), una organització independent específicament dedicada a investigar la relació entre càncer i nutrició, ha reconegut aquest mateix efecte protector però no ha incorporat encara el consum de cafè a les seves recomanacions.

Finalment, és important tenir en compte que els efectes descrits es refereixen únicament i exclusivament al consum de cafè, i no inclouen les begudes a base de cafè a les que s’afegeixen begudes alcohòliques de diversos tipus. Així mateix, convé recordar que el cafè s’associa amb freqüència a un consum elevat de sucre refinat, el qual l’OMS recomana reduir a menys de el 10% del total de calories ingerides.

Antonio Agudo 

Unitat de Nutrició i Càncer

Institut Català d’Oncologia