Baròmetre 2018: com és la relació entre el món local i les entitats socials?

La Taula del Tercer Sector ha presentat el Baròmetre del Tercer Sector Social 2018 que, per primera vegada, analitza com és la interacció entre les Administracions locals i les entitats socials.
slide_barometre_3
Entre les principals conclusions destaca:
• Els ajuntaments són l’ens local que més contribueix al finançament de les entitats socials catalanes. De cada 100€ rebuts a les entitats socials des d’una Administració local: 85€ són d’ajuntaments, 11€ provenen de les diputacions i 4€ dels consells comarcals.
• Dels ingressos totals que tenen les entitats socials, el 16% procedeix del món local, xifra que augmenta a l’àmbit metropolità fins a gairebé un 22%. Els ens locals són un destacat finançador de les entitats socials, siguin grans, mitjanes o petites.
• El col·lectiu que rep més recursos econòmics de les Administracions locals és el de les persones amb discapacitat i l’educació en el lleure és l’àmbit d’intervenció més finançat pel món local.
• Gairebé en el 50% de les vegades que hi ha una relació econòmica entre l’Administració local i les entitats socials, es genera ocupació i, en prop d’un 30% dels casos, són oportunitats laborals per a persones amb especials dificultats d’inserció laboral (persones amb discapacitat o amb problemes de salut mental).
El Baròmetre del Tercer Sector Social s’ha presentat just abans de l’inici del 6è Congrés del Tercer Sector Social de CatalunyaDesigualtats socials, solucions locals‘ que, precisament, aprofundeix en la relació i el treball conjunt entre els ens locals i el sector social per millorar el disseny i desenvolupament de polítiques socials.