Balanç del primer any del Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP)

El Pla interdepartamental de salut pública PINSAP va ser elaborat l’any 2014 i va incorporar les aportacions de 42 entitats i institucions.

pinsap

El primer any d’implantació s’han constituït els grups de treball, s’ha fet la difusió territorial del Pla, i s’han posat en marxa les  actuacions prioritzades, comptant  amb la implicació de tots els departaments del govern i la societat.

L’objectiu d’aquest acte és presentar els principals avanços realitzats.

És per això que avui 12 de juny a l’Auditori Dr. Plaza, situat dins de l’Hospital Sant Joan de Déu, a la 3ª planta tindrà lloc un balanç del primer any. El programa de l’acte inclou el següent:

12.00   Presentació

Marta Ciércoles. Periodista especialitzada en temes de Salut. El Punt Avui

12.15   Balanç del primer any del PINSAP

Antoni Mateu. Secretari de Salut Pública

13.00   Reptes del Futur: la col·laboració amb l’Observatori Faros

            Manel del Castillo. Director gerent Hospital Sant Joan de Déu

13.30  Debat