Avui es presenta la nova Unitat Funcional de Ginecologia Oncològica de Girona

Avui dijous 19 de maig, la Unitat Funcional de Ginecologia Oncològica de Girona (UFGO), un servei que funciona des del mes de febrer i compta amb la participació de professionals assistencials de ginecologia, oncologia radioteràpica, oncologia mèdica i infermeria als qui posteriorment, al comitè  que es realitza setmanalment, s’hi afegeixen els professionals de radiodiagnòstic i  anatomia patològica.

Hospital Josep trueta Girona i ICO

La presentació es farà en el marc de la 1a Jornada Científica que organitza aquesta nova Unitat i reunirà una cinquantena de professionals implicats en el tractament de les neoplàsies ginecològiques a la sala d’actes de l’Hospital Dr. Josep Trueta. Al llarg del matí, i a través de diferents ponències, es posaran al dia dels diferents tractaments multidisciplinaris de càncers de cèrvix i ovaris, així com dels tractaments quirúrgics profilàctics de les pacients d’alt risc.

Els responsables de la nova UFGO del Trueta, formada per professionals de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia i l’Institut de Diagnòstic per la Imatge, calculen que tractaran un centenar de casos cada any. Cal tenir en compte que, per la seva qualitat d’hospital de referència de la regió sanitària, el Trueta rep pacients derivades d’altres hospitals. A més, en tractar-se de tumors relativament poc freqüents, les guies de pràctica clínica recomanen el seu tractament en centres amb un alt grau d’especialització.

Aquesta nova unitat funcional és la segona que s’instaura a Girona després que es posés en funcionament la Unitat Funcional de Cap i Coll a principi de l’any 2013. El seu objectiu és millorar la qualitat basada en una porta única d’entrada compartida per totes les especialitats i l’assistència compartida i coordinada per tal d’atendre els pacients en un mateix temps i espai físic, d’acord amb el pla de tractament i seguiment; també ha de servir per planificar l’estratègia terapèutica basada en l’evidència científica.

Les unitats funcionals d’atenció oncològica (UFAO)

Les UFAO són una estructura organitzativa  fonamentada en la valoració inicial del malalt que fan equips interdisciplinaris especialitzats en cada tipus de càncer. A diferència dels comitès de tumors clàssics, a les unitats funcionals els especialistes comparteixen espais durant les visites. Així, poden visitar el pacient de manera simultània i consensuar les decisions sobre el diagnòstic i el tractament inicial.  La implantació de les unitats funcionals ha donat com a resultat la facilitació d’un diagnòstic ràpid i acurat, una millora significativa dels intervals diagnòstic-tractament, un impacte positiu en la supervivència dels pacients i la possibilitat d’oferir al pacient i la seva família una atenció global i més personalitzada.

El Trueta, a més, disposa de la Unitat de Patologia Mamària (UPM), que està acreditada des de fa dos anys per part de la Societat Espanyola de Senologia i Patologia Mamària (SESPM), una distinció que certifica un alt nivell d’excel·lència i qualitat assistencial. La UPM del Trueta desenvolupa una tasca assistencial i investigadora i està constituïda per tots els especialistes implicats en el tractament de la patologia mamària: cirurgians generals i de medicina plàstica i reparadora, ginecòlegs, radiòlegs, anatomopatòlegs, oncòlegs mèdics i radioterapeutes, així com metges especialistes en Medicina Nuclear, infermeres especialitzades i fisioterapeutes.