Avui, dijous 19 de novembre, se celebra el Dia Mundial del Càncer de Pàncrees

Avui, dijous 19 de novembre, se celebra el Dia Mundial del Càncer de Pàncrees. A Catalunya aquest tipus de tumor és el 7è més freqüent en homes i el 6è en dones. Concretament, segons projeccions de la incidència del Pla Director d’Oncologia, durant el 2019 es van diagnosticar 1.133 nous casos de càncer de pàncrees, d’entre els quals un 56% va ser en homes i un 44% en dones. Pel que fa a la franja d’edat, en homes el 54% dels nous casos van ser entre els 50 i 74 anys, en canvi en dones, el 57% va ser en majors de 74.

Screenshot 2020-11-19 at 11.42.26

L’absència de manifestacions específiques, amb excepció de la icterícia, juntament amb l’agressivitat biològica, fa que en el 80% dels casos d’adenocarcinoma ductal pancreàtic el diagnòstic sigui tardà i la majoria es diagnostiquin en fase localment avançada o metastàtica. El 60-70% dels tumors s’originen al cap pancreàtic, el 20-25% al cos i a la cua, i en el 10-20% s’observa una afectació difusa de tota la glàndula pancreàtica. Mentre que els tumors del cap del pàncrees tendeixen a diagnosticar-se en fases més primerenques atès que s’associen a icterícia per obstrucció del colèdoc, els tumors del cos i la cua se solen diagnosticar en estadis avançats per la manca d’una clínica alarmant.

El càncer de pàncrees a l’ICO
A l’ICO, durant el 2019 es van atendre 650 pacients amb càncer de pàncrees, dels quals, 295 van ser nous diagnòstics, i d’aquests, el 65% va ser en homes i dones entre 50 i 74 anys. Pel que fa al gènere, no s’observen diferències significatives entre homes i dones, sent els nous diagnòstics i el total de pacients al voltant del 50% en ambdues poblacions.