Avui, dia 4 de març, es commemora el Dia per a la Conscienciació del Virus del Papil·loma Humà, que en algunes ocasions pot causar càncer

El virus del papil·loma humà pot causar càncer, però la majoria d’aquests càncers es poden prevenir amb la vacunació i revisions. 

feet-2605664_1920

Avui, dia 4 de març, es commemora el Dia Internacional per a la Sensibilització pel virus del papil·loma humà (VPH). El VPH pertany a un grup de virus que infecten la pell i les mucoses. La majoria poden produir lesions benignes, com berrugues cutànies i berrugues genitals i, amb menor freqüència lesions malignes, com alguns tipus de càncer (càncer de coll uterí o cèrvix, de penis, de vulva o d’anus).

TRANSMISSIÓ I SÍMPTOMES

Els tipus de VPH que infecten la regió anogenital es transmeten mitjançant les relacions sexuals. Els tipus de VPH que poden causar càncer, inicialment, poden no donar cap símptoma ni provocar cap lesió aparent. Així, per exemple, les lesions inicials causades al coll de l’úter només es poden detectar mitjançant proves específiques (prova de Papanicolau o citologia cervicovaginal). La infecció pel VPH del coll uterí en la dona pot arribar a ser greu i, per tant, s’ha de diagnosticar i tractar com més aviat millor per evitar que evolucioni i esdevingui un càncer de coll uterí.

La infecció pel VPH pot afectar qualsevol persona sexualment activa, encara que sol ser més freqüent en persones joves. El risc d’infectar-se augmenta si:

  • S’inicien les relacions sexuals a edats primerenques (abans dels disset anys)
  • S’han tingut relacions sexuals amb diverses persones.
  • Un membre de la parella ha tingut parelles sexuals múltiples.
  • No s’utilitza sistemàticament el preservatiu durant les relacions sexuals.


La infecció genital pel VPH és possiblement la infecció de transmissió sexual (ITS) més freqüent entre les persones sexualment actives
. Qualsevol persona que estigui infectada pot transmetre el virus, sense ser-ne conscient, perquè en la majoria de les vegades la infecció no produeix cap símptoma ni molèstia. De tota manera, més del 90% de les infeccions es curen de manera espontània sense fer cap tractament.

PREVENCIÓ

La vacuna contra el VPH: protegeix contra les infeccions del virus que causen la majoria dels càncers de cèrvix i les berrugues genitals. Perquè la vacuna sigui efectiva es recomana administrar-la a les noies abans d’iniciar les relacions sexuals. La vacuna no és efectiva contra els tipus de VPH dels quals ja s’està infectat. Es poden vacunar les noies i dones de 9 a 26 anys. Es recomana vacunar-se abans d’iniciar relacions sexuals. Les vacunes contra el VPH disponibles actualment són segures i eficaces. 

El Departament de Salut finança la vacuna en el marc del programa de vacunacions sistemàtiques en noies de sisè de primària. Durant el curs escolar, se’ls apliquen les dues dosis necessàries.

El preservatiu: La utilització correcta i regular del preservatiu en les pràctiques sexuals (vaginals, anals o orals) redueix el risc de contraure i de transmetre la infecció pel VPH. Tanmateix, la protecció amb la utilització del preservatiu no és del 100% ja que aquelles zones que no es poden cobrir amb el preservatiu, (per exemple, l’escrot o la vulva) quedaran desprotegides. Malgrat se segueixi algun altre mètode anticonceptiu per protegir-se de la infecció pel VPH i d’altres infeccions de transmissió sexual, s’ha d’utilitzar també el preservatiu.