Avui, 11 de juny, se celebra el Dia Mundial del Càncer de Pròstata

A Catalunya*, el càncer de pròstata ocupa la primera posició d’un total de 24 localitzacions tumorals, suposant un 20,3% del total de casos de càncer incidents en homes durant el 2019. Com que és un càncer molt associat a l’edat, l’envelliment de la població fa que la seva incidència augmenti cada any. No obstant, la supervivència relativa als 5 anys és del 92,4%.

DM-prostata.jpg_2102391413

Concretament, el 2019, a Catalunya*, es van diagnosticar un total de 4.293 homes, el 61% dels quals tenien entre 50 i 74 anys, i el 39% eren majors de 74. Així mateix, van morir 842 homes, dels quals un 78% eren majors de 74 anys.

El càncer de pròstata a l’ICO
Pel que fa a l’ICO, el 2019, hi ha hagut 1.050 casos nous de càncer de pròstata: 414 a l’ICO l’Hospitalet, 314 a l’ICO Badalona, i 322 a l’ICO Girona. Així mateix, i tenint en compte tots els centres ICO, un total de 5.601 pacients de càncer de pròstata han rebut atenció a la institució. Pel que fa a l’edat, les xifres concorden amb les globals de Catalunya. Concretament, un 62% dels pacients diagnosticats l’any passat a l’ICO tenien entre 50 i 74 anys, i un 37% eren majors de 74.

*Fonts: Pla Director d’Oncologia, Registre de Mortalitat de Catalunya, Registre de Càncer de Girona, Registre de Càncer de Tarragona (Servei d’Epidemiologia i Prevenció del Càncer, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, IISPV, Reus)