Auguren un increment dels càncers d’orofaringe pel virus del papil·loma

La Unitat de Tumors de Cap i Coll de Trueta i l’ICO aborda de manera multidisciplinària la malaltia, molt lligada al tabaquisme

La Unitat Funcional de Tumors de Cap i Coll de l’hospital Josep Trueta de Girona i l’Institut Català d’Oncologia preveu un possible increment dels casos de càncer d’orofaringe provocats pel virus del papil·loma humà. La unitat, que es va posar en marxa fa dos anys, és el referent de la demarcació en el tractament dels càncers de cap i coll, que són els cinquens tipus de tumor més freqüents en homes a Catalunya.

Hospital Josep trueta Girona i ICO

Els que tenen més incidència són els càncers d’orofaringe -la zona de l’amígdala i la base de la llengua- i laringe. Segons detallen des de l’hospital Trueta, la seva evolució es manté estable en homes, mentre que augmenta en les dones, sobretot pel consum de tabac.

L’oncòleg mèdic de l’ICO Girona, Jordi Rubió, explica que malgrat que aquí la majoria d’aquests càncers estan lligats al tabaquisme, als Estats Units s’ha detectat un augment dels ocasionats pel virus del papiloma humà que podria arribar a Catalunya en els propers anys. El pas del virus fins a la cavitat bucal -habitualment està allotjat al coll de la matriu, la vagina o l’anus- està relacionada amb la pràctica del sexe oral.

Coordinada pel doctor Jordi Marruecos, la Unitat Funcional de Tumors de Cap i Coll ha atès en els seus dos anys de funcionament més de 1.500 visites. D’aquestes, 217 han estat primeres visites i la resta pacients ja tractats.

Un dels trets diferencials d’aquest tipus de tumor és el seu gran impacte psicològic i funcional sobre el pacient. Això es produeix perquè els tractaments sovint afecten aspectes tan bàsics i essencials dels malalts com la seva aparença, la parla, la respiració per vies naturals o la deglució.

Per això, la unitat del Unitat Funcional de Tumors de Cap i Coll és multidisciplinària i hi paticipen professionals especialitzats en totes les facetes que puguin afectar el pacient. Hi treballen coordinadament personal de l’hospital Trueta i de l’ICO Girona d’àmbits com l’oncologia mèdica i la radioteràpica; l’otorinolaringologia, la cirurgia maxil·logacial, la cirurgia plàstica o la dietètica. També especialistes en treball social i personal d’infermeria per a la gestió dels casos.

Tots aquests professionals comparteixen la presa de decisions sobre el diagnòstic i el tractament del càncer amb l’objectiu principal d’oferir la millor estratègia terapèutica i la seva aplicació, basada en l’evidència científica i en el coneixement expert per obtenir els millors resultats clínics possibles.

Malgrat que la visió multidisciplinària és habitual en el tractament de tot tipus de tumors a través dels comitès, Rubió explica que en aquest cas, és especialment important perquè, a més de discutir el cas, diversos professionals veuen alhora el malalt per plantejar-li les diferents possibilitats de tractament. “Prendre la decisió plegats permet escurçar els temps d’espera pel pacient”, subratlla l’oncòleg mèdic de l’ICO, que afegeix que el malalt oncològic surt de la consulta amb una programació dels passos a seguir a continuació.