Augmenta la supervivència entre les dones que pateixen càncer d’ovari

El càncer d’ovari és el vuitè tipus de càncer més freqüent en dones amb uns 445 casos nous a l’any a Catalunya. El 75% d’aquest tipus de càncer es diagnostica generalment en estadis avançats perquè no acostuma a provocar símptomes. Tot i això, la supervivència a cinc anys del càncer d’ovari ha augmentat un 11%, en els darrers quinze anys.

1. cancer ovari

L’augment de la supervivència de les pacients afectades de càncer d’ovari es pot atribuir a diversos factors: la millora en el tractament, l’inici de la centralització de la manera de tractar o valorar la pacient en equips multidisciplinars especialitzats que valoren la millor estratègia terapèutica per cada cas.

A l’Institut Català d’Oncologia es va crear aquesta unitat funcional especialitzada en aquest tipus de tumors l’any 1992. Es tracta d’una estructura organitzativa fonamentada en la valoració inicial del malalt per part d’equips interdisciplinaris especialitzats en tumors ginecològics. Els especialistes comparteixen espai durant les visites  i d’aquesta manera, poden visitar el pacient simultàniament i consensuar les decisions sobre el diagnòstic i el tractament inicial.

Aquest tipus de càncer es diagnostica generalment en estadis avançats ja que els símptomes que provoca sovint es confonen amb altres patologies benignes de l’abdomen. Això, juntament amb el fet que encara no hi ha un Programa de Cribratge avançat, provoca que el 75% d’aquest tipus de càncer es detectin en fases avançades de la malaltia.

Nous fàrmacs i assaigs clínics, factors clau en l’augment de la supervivència

Els nous fàrmacs i els assaigs clínics són factors claus a l’hora d’augmentar la supervivència en aquest tipus de tumors. Així doncs, s’espera que la introducció de nous fàrmacs als diferents esquemes de quimioteràpia continuï augmentant la supervivència d’aquests pacients.

Per altra banda, cal destacar l’accés de les pacients als assaigs clínics d’investigació en centres de referència, per seguir avançant en el coneixement de la malaltia i el desenvolupament de nous tractaments. Les pacients que participen en aquests estudis contribueixen a la recerca que pot ajudar a altres persones i en alguns casos poden accedir a nous tractaments que encara estan en fase experimental però que poden millorar el curs de la malaltia.

Així doncs, als centres de l’Institut Català d’Oncologia es van dur a terme 19 assaigs en reclutament l’any 2016 i 27 l’any 2017. Pel que fa a nombre de pacients participants en aquests assaigs van ser 23 l’any 2016 i 37 l’any 2017. Això demostra que cada vegada es dona més importància als assaigs per tal de poder avançar en la recerca de nous fàrmacs i tractaments que beneficiïn a les pacients.

Cada any es diagnostiquen 11,8 casos cada 100.000 habitants. Per altra banda el 42% de les dones afectades de càncer d’ovari sobreviuen als cinc anys de la malaltia.