Aquests són els efectes de l’amiant sobre la salut

L’amiant (o asbest) és un producte mineral de gran durabilitat i de cost reduït. Ha estat utilitzat com a material d’aïllament acústic i tèrmic en façanes, envans o teulades lleugeres. També s’ha usat en paviments de vinil, segellaments, pintures impermeabilitzants, capçals de frens o canonades. De fet, es va utilitzar molt en els sectors de la construcció i la indústria.

que-no-Tarres-Cerdanyola-casos_1392470742_22476422_651x366
Efectes de l’amiant sobre els pulmons / CRISTINA CALDERER CRISTINA CALDERER CÈLIA ATSET MANOLO GARCIA MANOLO GARCIA PERE VIRGILI

Actualment, però, l’amiant està prohibit a la majoria dels països industrialitzats. El 1978 una resolució del Parlament Europeu va declarar l’amiant com a substància cancerígena. A Europa, als anys 90, la majoria dels països europeus van prohibir-ne l’ús. A Espanya, tot i estar prohibit des del 2002, hi ha edificis i elements industrials construïts abans de la prohibició que encara contenen amiant.

La principal font d’exposició a l’amiant és ocupacional, és a dir, en persones que han estat exposades en el seu entorn laboral, com ara activitats de la construcció, manteniment i restauració d’edificis.

L’amiant està considerat com a residu especial perillós segons el catàleg de residus (CER), s’ha de recollir separat de la resta dels materials i s’ha de dipositar en abocadors autoritzats.

Quin risc té sobre la salut?

Una de les característiques de l’amiant és que els feixos que el composen poden separar-se amb facilitat en fibres cada cop més fines, fins a arribar a ser microscòpiques. Els productes que contenen amiant no presenten risc per a la salut si les fibres estan fortament unides, però poden ser perjudicials si els materials es trenquen o es desgasten i s’inhalen les fibres quan són alliberades a l’entorn.

Quins efectes pot tenir sobre la salut?

L’Agència Internacional per a la Recerca del Càncer (IARC) ha classificat totes les fibres d’amiant com a “cancerígenes per als humans”. No es coneix cap nivell d’exposició que no sigui perillós.

Segons l’Agència de Salut Pública de Barcelona, el risc que es presenti una malaltia associada a l’amiant està relacionat amb la concentració de les fibres presents a l’aire, la durada de l’exposició, la freqüència d’exposició, la mida de les fibres inhalades i el temps transcorregut des de l’exposició inicial.

Quines malalties pot provocar?

Les principals malalties associades amb l’exposició a l’amiant són: mesoteliomes, càncer de pulmó i asbestosi.

El mesotelioma és un tumor maligne poc freqüent que es localitza principalment a la pleura (70-90% dels casos), té un llarg període de latència i el pateixen principalment els homes majors de 60 anys. És l’efecte per a la salut més característic associat a l’exposició a les fibres d’amiant.

El càncer de pulmó relacionat amb l’amiant és similar a l’ocasionat pel fum del tabac. També té un període de latència llarg i es manifesta de 15 a 40 anys després de l’exposició. Les persones exposades a l’amiant que, a més, fumen, tenen un risc més elevat de càncer de pulmó.

L’asbestosi o fibrosi pulmonar per l’exposició a l’amiant és una malaltia dels pulmons progressiva i d’evolució lenta. Les fibres inhalades causen la irritació dels teixits pulmonars.