Aprovat el primer assaig clínic d’Espanya amb una innovadora teràpia cel·lular contra el càncer

El tractament es basa en les anomenades cèl·lules TIL (Tumour-infiltrating Lymphocytes), limfòcits (cèl·lules immunitàries) que reconeixen neoantígens, és a dir, cèl·lules que es troben en el tumor i que quan es reactiven al laboratori poden reconèixer i destruir cèl·lules canceroses.

21_05_27_Alena-Gros_laboratorio_01-1-800x450

El Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), que forma part del Campus Vall d’Hebron, acaba de rebre l’autorització de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) per posar en marxa el primer assaig clínic amb cèl·lules TIL (per les sigles en anglès, Tumour-infiltrating Lymphocytes) d’Espanya, que s’han seleccionat segons el seu reconeixement de neoantígens derivats de mutacions detectades a través de la seqüenciació del tumor. Aquests limfòcits, que es troben de manera natural en el tumor, es reactiven al laboratori en presència d’interleuquina 2 (IL-2) per reactivar la seva capacitat de reconèixer les cèl·lules tumorals i destruir-les.

Quan s’obté una biòpsia tumoral, el tumor es talla en petits fragments que es cultiven en IL-2 per afavorir l’expansió dels limfòcits T infiltrants. Posteriorment, es fa un cribratge personalitzat al laboratori per veure quins limfòcits T reconeixen mutacions que són úniques de les cèl·lules tumorals o neoantígens. A partir d’aquí, se seleccionen els TIL que reconeixen neoantígens i s’expandeixen al laboratori per tornar-los a administrar al pacient. “En definitiva, es tracta de crear un exèrcit de cèl·lules del pacient mateix que ens ajudi a atacar el tumor de manera més eficaç”, explica la Dra. Alena Gros, investigadora principal del Grup d’Immunoteràpia i Immunologia de VHIO, que ha liderat el desenvolupament preclínic d’aquesta teràpia.

L’equip de la Dra. Alena Gros, gràcies al suport del Programa Integral d’Immunoteràpia i Immunologia (CAIMI) impulsat per la Fundación BBVA, fa anys que investiga les respostes antitumorals produïdes de manera natural per les cèl·lules T contra mutacions que tenen lloc en diferents tipus de tumors, entre els quals hi ha els càncers endometrials i altres tumors epitelials no ressecables.

Impulsada en tot el desenvolupament preclínic per la Fundación BBVA i, actualment, per una beca de l’ISCIII, aquesta teràpia que encara és experimental es provarà en diferents tipus de pacients amb tumors sòlids, com ara melanoma, càncers de cap i coll, càncer de mama i alguns tumors epitelials no ressecables. L’objectiu és determinar la seguretat del producte cel·lular i estudiar si pot ser una alternativa terapèutica per a pacients que no responen a les línies estàndard de tractament.