Aprovada la Memòria d’activitats de la FECEC 2023

L’Assemblea General de la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC), reunides el 13 de maig de 2024, ha aprovat la Memòria d’Activitats de la FECEC, Junts contra el Càncer 2023. Aquest document posa de manifest el treball de la Federació en l’àmbit de la divulgació i la prevenció, foment del voluntariat, després del càncer, incidència i els serveis a les entitats federades.

El més destacat del 2023:

SERVEIS A LES ENTITATS

Durant l’any 2023, la FECEC ha:

 • Assistit a 45 jornades i actes en representació de les entitats federades i a 60 reunions en més de 17 òrgans i/o entitats.
 • Ha atès i derivat 100 peticions externes cap a les entitats federades.
 • Ha enviat 36 butlletins, 47 reculls de premsa setmanal.
 • Ha llençat el nou web www.juntscontraelcancer.cat.
 • Ha organitzat de 18 reunions dels 3 grups de treball.
 • Ha organitzat 2 formacions per als professionals de les entitats federades.
 • Ha iniciat el Servei Legal sobre assessorament sociolaboral.

FONT DE CONEIXEMENT 

La FECEC Junts contra el Càncer ha editat l’informe La FECEC en Xifres 2022, on es detallen els diferents serveis i actuacions que s’han realitzat durant l’any en el conjunt de les entitats per atendre el total de 16.500 pacients i famílies.

PROGRAMA DE PREVENCIÓ I DIVULGACIÓ

La FECEC Junts contra el Càncer ha organitzat al llarg de l’any més de 77 activitats entre les que destaca el cicle Diàlegs FECEC així com la XII Setmana Catalana de la Prevenció del Càncer (SECAPC). El conjunt d’activitats ha suposat més de 40.000 participants i un impacte a més de 94.000 persones.

PROGRAMA DE FOMENT DEL VOLUNTARIAT EN L’ÀMBIT ONCOLÒGIC

La FECEC Junts contra el Càncer ha organitzat 3 cursos de formació bàsica i dues formacions per els coordinadors de voluntariat. Els cursos han estat presencials, amb 50 persones voluntàries formades. També es va celebrar la XIX Trobada de Voluntariat en l’àmbit oncològic, que ha tornat al format presencial amb 154 inscrits.

PROGRAMA DESPRÉS DEL CÀNCER

La FECEC Junts contra el Càncer ha:

 • Organitzat la 2ona edició de la jornada “Celebra la vida després del càncer” amb 153
  participants.
 • Realitzat una intensa tasca amb els representants polítics per l’aprovació de la Proposició de Llei
  124/000012 sobre la millora sociolaboral de les persones a qui els hagués estat diagnosticada una malaltia greu o carcinoma i per l’aprovació del Dret a l’Oblit Oncològic.
 • Ha atès 21 peticions del Reprèn, servei d’orientació laboral després, de les quals 7 s’han derivat.
 • S’ha consolidat l’espai digital www.despresdelcancer.cat, amb 70.794 visites i 122.464 pàgines vistes.
 • Ha difós i presentat entre les empreses dels nous materials per implementar una guia de com gestionar el càncer a la feina.

Reprèn, servei d’orientació laboral després del càncer: 

Iniciat l’abril 2017, ha atès 74 peticions.

Descarrega’t la memòria completa aquí