Aprovada la memòria anual de la FECEC de 2017

La Junta i l’Assemblea General de la FECEC, reunida el mes de maig, va aprovar, entre d’altres punts els comptes de l’any 2017 i  la Memòria d’Activitats de la Federació.

memoria fecec 2017

La FECEC representa, amb les entitats federades, a un total de 15.000 pacients i famílies que han estat ateses per a les entitats, 4700 voluntaris oncològics, 87450 socis que donen suport econòmic i 120 treballadors.

Així durant el 2017, cal destacar que des del mes d’octubre, la FECEC ha estat escollida membre de la Junta Directiva de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya pel mandat 2017-2020.

Pel que fa serveis a les entitats, durant l’any 2017, la FECEC ha assistit a 47 reunions en representació de les entitats federades en més de 15 òrgans i entitats. També ha atès i derivat 164 peticions externes cap a les entitats federades i ha enviat 25 butlletins, 42 reculls de premsa setmanal. Finalment, ha participat en 8 jornades de divulgació i ha organitzat les 8 reunions dels 2 grups de treball.

Un altre dels objectius de la FECEC és promoure i dur a terme estudis de recerca sobre el cáncer a nivel psicosocial. També, cada any, elabora un cens d’informació sobre l’activitat del sector.

En aquest sentit el 2017, la federació ha editat la FECEC en Xifres 2016, on es detallen els diferents serveis i actuacions que s’han realitzat durant l’any en el conjunt de les entitats per atendre el total de 15.000 pacients i famílies.

Pel que fa el programa de prevenció i divulgació, durant el 2017, la FECEC ha organitzat 76 actes amb 60.470 participants i un impacte a més de 210.000 persones.

En la mateixa línea i dins el programa de Foment del Voluntariat en l’àmbit oncològic, la FECEC ha organitzat 4 cursos de formació amb 310 voluntaris formats i s’han organitzat 4 sessions per formar 13 coordinadors de voluntariat.

Finalment, dins el programa Després del Càncer, destacar que el ‘Reprèn, Servei d’Orientació Laboral Després del Cáncer, iniciat el mes d’abril de 2017, ha atès a 22 usuaris dels quals 4 han trobat una feina.

Destacar també que l’espai digital www.despresdelcancer.cat ha rebut el premi estatal de millor web de ‘Somos Pacientes’ i que el llançament de la prova pilot al vallès Oriental ‘Què fer quan apareix el cáncer a la feina’ ja compte amb 13 aliances e el territorio 3 empreses OncoCompromeses i 8 intervencions.

Dins d’aquest mateix programa de Després del Càncer, destacar la Jornada de Treball amb l’Institut català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) el mes d’abril.

Podeu descarregar-vos la memoria completa aquí: