Afegir tractament amb quimioteràpia de baixa intensitat durant 6 mesos augmenta significativament la supervivència en nens amb rabdomiosarcoma

Un estudi clínic de fase III i aleatoritzat en el que han participat 371 pacients amb rabdomiosarcoma d’alt risc demostra que afegir 6 mesos de quimioteràpia de manteniment (baixa intensitat) després de finalitzar el tractament intensiu inicial augmenta la supervivència en un 13%, passant del 73,7% al 86,5%. Es tracta del primer avanç en 30 anys en el tractament d’aquest tipus de tumor poc freqüent.

HUVH_Tractament_nens_amb_rabdomiosarcomaw.jpg_1480585109

L’estudi RMS2005, en què han participat 108 centres de 14 països, ha estat desenvolupat pel Grup Europeu de recerca en Sarcomes de parts toves (EpSSG). Una de les autores de l’estudi és la Dra. Soledad Gallego Melcón, cap del Servei d’Oncologia i Hematologia Pediàtrica de l’Hospital Infantil Vall d’Hebron i coordinadora nacional del mateix. Utilitzant d’una forma nova medicaments ja existents s’ha establert un nou protocol de tractament que ajudarà els nens i adolescents a viure més i tenir un menor risc de recurrència del rabdomiosarcoma.

El rabdomiosarcoma és un tipus de tumor poc freqüent que s’origina en el teixit muscular i pot aparèixer en qualsevol part del cos, però el més habitual es trobar-lo al cap, el coll, la pelvis i l’abdomen. Representa el 4% de tots els càncers infantils, el que suposa uns 320 nous casos a l’any a la Unió Europea. Després del tractament intensiu inicial entre el 70 i el 80% d’ells es curen. Però en la resta de casos, quan hi ha metàstasi o recaigudes, la curació només és possible en el 20-30% dels casos. “Però gràcies a aquest estudi que planteja un nou estàndard de tractament, les seves possibilitats de curació augmenten”, explica la Dra. Gallego.

En aquest estudi van participar 371 pacients (un 20% d’ells espanyols) d’entre 6 mesos i 21 anys amb un alt risc de recurrència ja que la localització del tumor estava en una zona complicada de tractar, com per exemple, el cap.

Després de completar el tractament intensiu estàndard inicial basat en quimioteràpia, radioteràpia i cirurgia, els pacients es van dividir en dos grups. Un d’ells va seguir el protocol habitual, és a dir, finalitzar el tractament ja que el tumor havia desaparegut; i l’altre grup es va sotmetre a un tractament de quimioteràpia de baixa intensitat durant 6 mesos.

“Un cop finalitzat l’estudi es va observar que la supervivència va ser significativament més alta en els pacients que havien seguit la pauta de 6 mesos de quimioteràpia de manteniment”, explica la Dra. Soledad Gallego. En concret la supervivència va ser del 86,5% enfront del 73,3% del grup que va seguir el tractament habitual, un 13% superior.

Arran d’aquesta troballa, s’ha canviat el protocol de tractament del rabdomiosarcoma a Europa i s’està estudiant com es pot implantar als EUA, ja que ells partien d’un tractament estàndard diferent de l’europeu.

Aquest estudi, que es va presentar recentment a la sessió plenària del congrés de la Societat Americana d’Oncologia Clínica (ASCO, per les sigles en anglès), va ser seleccionat entre més de 5.000 comunicacions i considerat com un dels quatre estudis que de manera immediata contribuiran a canviar la pràctica clínica en aquest, o en altres tipus de càncer.