4ª jornada del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya

El Consell Consultiu de Pacients de Catalunya organitza avui la quarta xerrada sobre bioètica titulada ‘El consentiment informat en la pràctica’.

I-Jornada-del-Consell-Consultiu-de-Pacients-de-Catalunya
Imatge de la primera jornada del CCPC titulada ‘Compartir per avançar’.

 

El consentiment informat (CI) s’ha d’entendre com l’acceptació per part d’un malalt competent d’un procediment diagnòstic o terapèutic després de tenir la informació adequada per implicar-se lliurement en la decisió clínica.

Els requisits bàsics són llibertat, competència i informació suficient. Per tant, s’ha d’entendre com un fruit de la relació clínica, sempre basada en dos pilars insubstituïbles i inconfusibles com són la confiança i el procés d’informació més o menys complex. Hauria d’afavorir la comprensió del procediment proposat, dir en què consisteix, les alternatives possibles, l’oportunitat i els resultats esperats per tal d’arribar a una decisió, sigui de tria, d’acceptació o de rebuig. El tema d’aquesta quarta jornada i anirà a càrrec de Marc A. Boroggi.

Les expectatives que generen les noves tecnologies i els mitjans de comunicació envers la recerca, els drets i deures dels ciutadans, les reflexions envers les voluntats anticipades etc. són temes d’interès que el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya a tramès al Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC).

És per aquest motiu, que el Comitè de Bioètica de Catalunya junt amb el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya ha elaborat un programa de xerrades pel període 2014-2015. Les sessions constaran de 30 minuts d’exposició d’un ponent i tot seguit es durà a terme un debat posterior d’ 1 hora i mitja de durada.

Aquestes xerrades es duran a terme el segon dimarts de cada mes, de 11h. a 13h. a la Sala d’actes del Departament de Salut. Travessera de Les Corts 139-151. Barcelona. Al llarg del període 2014-2015 hi ha previst organitzar tota una sèria de sessions cada mes que duraran fins el desembre de 2015.