28.000 persones del Baix Ebre i Montsià participen en el Programa de cribratge de càncer de còlon i recte

En els dos primers anys de funcionament del Programa al Baix Ebre s’han detectat 60 càncers, la majoria en estadis precoços

programa detecció precoç càncer de còlon i recte
Font: Ara.cat

Les dades que es presenten corresponen als resultats de tota la primera volta del Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte de la comarca del Baix Ebre, la primera comarca on es va iniciar el Programa, tant a les Terres de l’Ebre com al conjunt de la demarcació de Tarragona. El Programa funciona gradualment per àrees bàsiques de salut (ABS).

En aquesta comarca la volta es va iniciar, el maig de 2012, a l’ABS Tortosa Est i es va continuar, en aquest ordre, a l’ABS Tortosa Oest, l’ABS L’Aldea-Camarles-L’Ampolla, l’ABS L’Ametlla de Mar-El Perelló i l’ABS Deltebre.

Participació

La població elegible per participar-hi i, per tant, la població convidada, va ser de 17.231 persones dels dos sexes amb una edat d’entre 50 i 69 anys. D’aquestes, un total de 10.363 hi van participar i això representa un 60,1% de les persones convidades a fer-ho.

Aquest percentatge de participació és el més alt fins ara assolit en una comarca sencera a Catalunya. Les dones hi van participar en una proporció més elevada (62,6% davant de 57,6%). Per ABS també hi va haver diferències, que van anar des d’un 64,5% a l’ABS Tortosa Oest fins a un 55,3% a l’ABS L’Ametlla de Mar-El Perelló. La proporció de participació assolida és força bona. Al conjunt de les zones de Catalunya on el Programa ja estava funcionant, el percentatge de participació l’any 2013 va ser inferior al 50,0%.

Positivitat del test

D’entre els 10.363 tests realitzats, 748 van donar positiu, és a dir, un 7,2%. Aquest valor és superior a l’esperat, ja que el valor estàndard en una primera volta és normalment inferior al 6%. Aquesta positivitat va ser clarament superior en els homes (9,3%) respecte a les dones (5,4%). Per ABS, l’ABS amb més positivitat va ser L’Ametlla de Mar-El Perelló i tant en els homes com en les dones.

Detecció de càncer i altres patologies

De les 700 colonoscòpies realitzades, en 49 casos (7,0%) es va detectar un càncer invasiu, en 11 casos (1,6%) un càncer in situ, i en 401 es van detectar adenomes, dels quals 139 eren d’alt risc, 168 de risc mitjà i 104 de baix risc. En altres casos es van detectar altres alteracions com ara poliposi, malalties inflamatòries intestinals i pòlips hiperplàstics. En 123 casos el resultat de la colonoscòpia va ser totalment normal.

Interpretació dels resultats

Encara que la taxa de detecció de càncer invasiu observada en aquesta primera volta del Programa al Baix Ebre és elevada, això no indica que la incidència d’aquest càncer a aquesta zona sigui anormalment elevada. De fet, la taxa d’incidència d’aquest càncer en els homes de la regió de les Terres de l’Ebre és lleugerament inferior a la del Camp de Tarragona, mentre que pel que fa a les dones és pràcticament igual en ambdues regions.

Les raons de la taxa de detecció elevada poden ser diverses, des que les característiques sociodemogràfiques dels participants siguin diferents a les d’altres programes fins que les persones del Baix Ebre acudeixin al sistema sanitari més tardanament que les d’altres zones quan apareixen símptomes de la malaltia, i també és possible una combinació de les dues raons.