27 de juliol: Dia mundial del càncer de cap i coll

El 27 de juliol es celebra el Dia mundial del Càncer de Cap i Coll. Es pot considerar un tipus de tumor infreqüent, ja que representa un 5% de tots els tumors. A Europa la localització més freqüent és la laringe, seguit de la orofaringe, cavitat oral i nasofaringe.

She has problems with sore throat
Imatge: Freepik 

Amb el nom de càncer de cap i coll es coneix a un grup de tumors malignes localitzats en els sins paranasals, nasofaringe, orofaringe (amígdala, paladar tou, base de llengua), hipofaringe, laringe, cavitat oral (mucosa oral, geniva, paladar dur, llengua i sòl de boca), llengua i glàndules salivals. Dins d’aquesta classificació s’exclouen els tumors de la pell, cerebrals i tiroidals.

És un tumor predominantment masculí; la seva distribució per sexes a Espanya és de 10 a 1 per a l’home, encara que en els últims anys a causa de l’augment de l’hàbit del tabac en la dona aquesta xifra s’està veient modificada. L’edat mitjana d’aparició és per sobre dels 50 anys, encara que els tumors de nasofaringe i glàndules salivals poden aparèixer abans.

FACTORS DE RISC

El risc de patir càncer de cap i coll augmenta amb l’edat, la majoria d’aquests càncers apareix en persones majors de 45 anys.

 • Tabac: augmenta el risc de tumors de cavitat oral, orofaringe, hipofaringe i laringe. La durada i magnitud del consum està directament relacionat amb el risc
 • Alcohol: el beure alcohol multiplica el risc de càncer de laringe per 5 respecte a la població general. El risc augmenta si s’associa al consum de tabac. Altres localitzacions en les quals es troba augmentat són la orofaringe, hipofaringe i cavitat oral. Encara que aquests dos factors són els més sovint implicats en l’origen d’aquests tumors, existeixen uns altres:
 • Dieta: el dèficit de vitamines, fonamentalment A i C, pot contribuir a l’inici d’aquests tumors
 • Higiene bucal: l’escassa higiene bucal i les zones de frec de les pròtesis dentals mal ajustades es relacionen amb els tumors de orofaringe fonamentalment.
 • Infeccions: la infecció pel virus de Epstein-Barr s’ha relacionat amb el carcinoma de cavum; en els últims anys, la infecció pel virus del papil·loma humà, s’ha relacionat amb el carcinoma de cèl·lules escatoses. Avui dia i cada vegada amb major interès s’està observant com un nou factor etiològic la infecció pel virus del papil·loma 16 i 18 i altres tipus. Aquesta forma de presentació s’objectiva en tumors de cavitat oral i de orofaringe, especialment en pacients no fumadors i no bevedors.
 • Exposició: els treballadors a l’aire lliure, estan exposats a radiacions ultraviolades, presentant una major incidència de càncer de llavi inferior.
 •  

  SIMPTOMATOLOGIA

  Els símptomes de càncer de cap i el coll poden incloure:

 • Dificultat per a empassar.
 • Mal de coll. 
 • Canvis en la veu.
 • Una nafra que no es cura.
 • Un embalum en el coll.
 • És important parlar amb el seu metge sobre qualsevol símptoma nou.

  PREVENCIÓ

  • Es recomana deixar de fumar i evitar el consum d’alcohol.
  • Les vacunes contra el VPH poden prevenir els ceps del VPH que causen alguns càncers de cap i coll. En l’actualitat, la vacunació es recomana per a molts nens, adolescents i adults joves.
  • Una bona higiene dental i cura de la mucosa oral, també pot reduir el risc de patir càncers de cap i coll.