18 novembre: Dia Mundial Càncer de Pàncrees

El càncer de pàncrees suposa un problema de salut important atès que malgrat que no té una alta incidència en la població, si que presenta una alta taxa de mortalitat.

DM-cancer-pancrees-2021.jpg_2104194538

Avui, 18 de novembre, se celebra el Dia Mundial del Càncer de Pàncrees. Aquest tipus de càncer és molt complex i heterogeni genèticament parlant, a més, representa un problema de salut important ja que malgrat no tenir una alta incidència en la població, si que presenta una alta taxa de mortalitat. És per aquest motiu que en els darrers anys s’està fent un esforç per aconseguir la caracterització molecular que pugui permetre ampliar les opcions terapèutiques pels pacients i el que és vol aconseguir amb aquesta celebració és poder sensibilitzar sobre aquest tipus de malaltia.

En aquest context, en aquests últims anys, a l’Institut Català d’Oncologia el treball de col·laboració entre els Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital U. de Bellvitge, el Laboratori de Diagnòstic Molecular, la Unitat de Consell Genètic i el Programa de Càncer Hereditari de l’ICO juntament amb els Serveis d’Oncologia Mèdica dels tres centres, ha portat a la implementació d’un circuit per l’estudi germinal a totes i tots els i les pacients amb diagnòstic de càncer de pàncrees i a l’ampliació d’anàlisi genètic somàtic amb estudi d’alteracions que puguin tenir implicacions terapèutiques (tals com KRAS, inestabilitat de microsaltèlits…) seleccionant aquelles que puguin també beneficiar-se de seqüenciació genètica massiva.

El càncer de pàncrees, el gran desconegut

El càncer de pàncrees és el 10è tumor més freqüent en els països industrialitzats i és la 4a causa de mort de qualsevol malaltia oncològica. A més, té la menor tasa de supervivència de tots els tumors. Això és deu, principalment, perquè és un tumor difícil de detectar i diagnosticar en fases precoces perquè no produeix uns símptomes específics immediatament i, quan es presenten, són similars a símptomes de d’altres malalties no tant alarmants.

És per aquest motiu que el coneixement i la recerca és la millor eina per tal de lluitar contra el càncer de pàncrees i cal sensibilitzar sobre aquesta malaltia.
específics immediatament i, quan es presenten, són similars a símptomes de d’altres malalties no tant alarmants.