17 de novembre, Dia Mundial del Càncer de Pulmó

El 17 de novembre es el Dia Mundial del Càncer de Pulmó, jornada que se celebra amb l’objectiu de sensibilitzar sobre aquest tipus càncer, el de taxa més baixa de supervivència al món. Cada any es preveu que hi haurà 4.138 casos a Catalunya. Des de 1994, a Catalunya, la incidència d’aquest tumor es manté estable en homes i augmenta un 5,1% anual en dones.

El càncer de pulmó és un càncer que es forma en els teixits del pulmó, generalment en les cèl·lules que recobreixen els conductes d’aire, i poden disseminar-se a altres parts del cos. N’existeixen de dos tipus: el càncer de pulmó de cèl·lula petita, el menys freqüent i que tendeix a disseminar-se amb rapidesa; i el càncer de pulmó de cèl·lula no petita, el més freqüent i es dissemina més lentament.

Over the shoulder view of senior doctor examining chest x-ray image
Foto: Freepik

FACTORS DE RISC

El càncer de pulmó pot afectar qualsevol persona, però alguns factors augmenten el risc de tenir-lo. El principal i més freqüent és el consum de tabac. Fumar causa prop de 9 de cada 10 casos de càncer de pulmó en homes i 8 de cada 10 casos en dones.

Altres factors de risc són:

 • Fum d’altres
 • Antecedents familiars de càncer de pulmó
 • Estar o haver estat exposat a determinades substàncies: amiant, asbest, arsènic, crom, beril·li, níquel, sutge o quitrà en el lloc de treball.
 • Estar exposat radiacions: radioteràpia de mama o tórax, radó o tomografies computades.
 • Envelliment
 • Contaminació de l’aire 

DIAGNÒSTIC PRECOÇ, SIMPTOMATOLOGIA I DIAGNÒSTIC

Actualment no hi ha cap mètode per a la detecció precoç del càncer de pulmó per ser aplicat a la població general, i el més eficaç és abandonar el consum de tabac o no començar amb l’hàbit.

Sobre els símptomes, a vegades, el càncer de pulmó no causa cap símptoma en la seva fase inicial. Si es tenen símptomes, aquests poden incloure:

 • Dolor o molèsties en el pit
 • Tos que no desapareix o que empitjora amb el temps
 • Dificultat per a respirar
 • Sibilàncies
 • Sang en la mucositat dels pulmons 
 • Ronquera
 • Pèrdua de la gana
 • Pèrdua de pes sense causa aparent
 • Fatiga
 • Problemes per a empassar
 • Inflor en la cara i / o venes en el coll.

I si la malaltia es propaga a altres parts del cos, poden aparèixer:

 • Dolor d’ossos (esquena i malucs)
 • Alteracions del sistema nerviós (mal de cap, debilitat, pèrdua d’equilibri, membres que s’adormen, mareigs)
 • Pell groga
 • Ganglis limfàtics inflamats

El diagnòstic se sol fer amb una radiografia de tòrax, TAC o T i amb identificació de cèl·lules tumorals de pulmó, entre d’altres proves.

TRACTAMENT

El tractament comporta cirurgia (pels tumors grans), quimioteràpia, radioteràpia, teràpies biològiques i fàrmacs, tot depenent de l’estadiatge i tipus de tumor.

PRONÒSTIC

Des de 1994, la mortalitat es redueix un 1,1% anual en homes i augmenta un 4,4% anual en dones, sent la taxa de supervivència del 11,1% en homes i del 19,9% en dones a 5 anys.