10 d’octubre, Dia Mundial de les Cures Pal·liatives

El 10 d’octubre, se celebra el Dia Mundial de les Cures Pal·liatives. Organitzat per la Worldwide Palliative Care Alliance, enguany el lema és “Vides Ocultes/Pacients Ocults” i vol fer enfasi en les dificultats que alguns pacients tenen per accedir a les Cures Pal·liatives.

Dia-Mundial-Cures-Palliatives.JPG_1232384368

L’objectiu del Dia Mundial de les Cures Pal·liatives és incrementar la visibilitat de les necessitats dels pacients amb un pronòstic limitat de vida i de les seves famílies, així com compartir els objectius de les cures pal·liatives, i com fer pressió per incrementar els recursos en el món.

Per a més informació es pot accedir a l’enllaç:
http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day

L’ICO disposa d’equips de cures pal·liatives en cadascun dels seus centres, que intenten donar la resposta més adequada a les necessitats que pacients i famílies plantegen en diferents moments de la malaltia.