Preservatiu i virus del papil·loma humà

Aquesta entrada s’ha realitzat en el marc de col·laboració amb el blog Mejor Sin Cáncer

La infecció pel Virus del Papil·loma Humà (VPH) és una de les infeccions de transmissió sexual més freqüents en el món, tant en homes com en dones. Qualsevol persona que mantingui relacions sexuals, ja siguin homosexuals o heterosexuals, pot infectar-se per aquest virus. Es transmet per contacte íntim de les zones genitals, per tant, es pot transmetre encara que no hi hagi penetració. A nivell mundial, s’estima que al voltant del 12% de les dones amb resultats de citologia normal són portadores d’una infecció per VPH.

L’inici de l’activitat sexual a edat primerenca, i tenir múltiples companys/as sexuals augmenten el risc d’adquirir una infecció pel VPH. S’estima que més del 80% de les persones sexualment actives s’infecten per VPH al llarg de la seva vida. No obstant això, la major part d’aquestes infeccions (90%) no provoquen símptomes i es resolen espontàniament en els següents dos anys.

La infecció genital per un VPH oncogènic persistent pot causar lesions precanceroses que, si no es tracten, poden progressar en un càncer.

 

“El VPH és una de les principals causes de càncer en el món en tots dos sexes, i el càncer de coll uterí representa el 80% dels casos de càncer associats a aquest virus.”

 

El càncer de coll d’úter és el tercer tipus de càncer més comú entre les dones. El VPH també pot causar altres tipus de càncer anogenital i alguns càncers del cap i coll (principalment càncer de orofaringe). A més és responsable de les berrugues anogenitals, tant en homes com en dones.

QUINS FACTORS PODEN REDUIR EL RISC DE CONTREURE UNA INFECCIÓ PEL VPH?

Encara que la vacunació enfront del VPH és considerada la principal estratègia preventiva enfront del virus, existeixen altres factors que poden reduir el risc d’infecció per VPH, entre els quals destaquen:

  • Ús del preservatiu masculí (factor en el qual se centra aquest article)
  • Circumcisió masculina
  • Educació i sensibilització, així com, l’aplicació d’estratègies adequades per a reduir els comportaments sexuals d’alt risc

EL PAPER DE L’ÚS DEL PRESERVATIU MASCULÍ EN LA TRANSMISSIÓ DE LA INFECCIÓ PEL VPH

El comportament sexual d’alt risc augmenta el risc d’infecció anogenital pel VPH tant en homes com en dones. No obstant això, s’ha demostrat que l’ús correcte i continuat del preservatiu masculí pot reduir el risc d’infecció i de patologies relacionades amb el VPH (berrugues anogenitales, lesions precanceroses i càncer). També s’ha evidenciat la relació entre l’ús del condó masculí amb l’augment de la regressió de les lesions precanceroses i l’aclarament de la pròpia infecció per VPH.

“L’ús del preservatiu masculí redueix a més el contagi d’altres infeccions de transmissió sexual, com ara el virus de la immunodeficiència humana (VIH), virus de l’herpes simple, etc., i preveu embarassos no desitjats.”

 

No obstant això, la utilització del preservatiu masculí, així com la circumcisió masculina, és només una mesura parcialment efectiva per a evitar el contagi de la infecció per VPH. Això és pel fet que el condó no cobreix totes les àrees corporals que poden estar infectades (com l’àrea perianal i l’anus en homes i dones, la vulva i el perineo de les dones, i l’escrot en els homes).

preservativo-VPH-2

QUÈ SABEM SOBRE L’ÚS DEL PRESERVATIU FEMENÍ EN LA TRANSMISSIÓ DE LA INFECCIÓ PEL VPH?
Encara que es podria suposar que el condó femení ofereix una protecció similar, fins avui només es disposa d’evidències per al preservatiu masculí.

La protecció oferta pels preservatius femenins és fins al moment desconeguda.

LES PERSONES VACUNADES ESTAN EXEMPTES D’USAR EL PRESERVATIU?
La resposta és no.

Les vacunes actuals protegeixen enfront de la majoria dels tipus de VPH que causen càncer de coll uterí i altres càncers i lesions associades al virus, però no protegeixen enfront de tots els tipus. A més, com esmentàvem prèviament, l’ús del preservatiu masculí redueix el contagi d’altres infeccions de transmissió sexual i preveu embarassos no desitjats.

Entre la població vacunada es podria generar una sensació de falsa seguretat que desemboqui en la pràctica de relacions sexuals de risc sense usar el preservatiu. Això donaria lloc a un augment d’infeccions de transmissió sexual, entre les quals estaria la infecció per VPH.

Per tant, és fonamental:

  • promoure i facilitar la vacunació contra el VPH
  • intensificar les polítiques d’educació sanitària i sexual

Així evitarem que la percepció de la seguretat després de la introducció de la vacuna condueixi a un augment de pràctiques sexuals no segures entre la població vacunada.

ANNA SAURA
Institut Català d’Oncologia / IDIBELL

(Article publicat a Mejorsincancer.org)